Uteverksamhet

På Rydebäck har vi en tydlig uteverksamhet med mottot - allt vi kan göra inne kan vi göra ute. Vi vill utmana och göra barnen nyfikna på att utforska och upptäcka omvärlden. I naturen får fantasin näring och kreativiteten flödar.

Naturen erbjuder även verktyg som utvecklar barnens språk, sociala kompetens och logiskt tänkande. Vi skapar förutsättningar för att odla intresse för djur, natur och rörelseglädje vilket bidrar till ett friskare liv och ett gott självförtroende.