Norlandia Förskolor Rydebäck

Norlandia Förskolor Rydebäck erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Genom vår utomhusprofil besöker vi varje dag havet och skogen.

Vår förskola ligger i natursköna Rydebäck strax utanför Helsingborg och erbjuder 125 förskoleplatser fördelade på åtta grupper. Förskolan är inrymd i fyra byggnader med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. 

På Rydebäck har vi en tydlig uteverksamhet med mottot - allt vi kan göra inne kan vi göra ute. Vi vill utmana och göra barnen nyfikna på att utforska och upptäcka omvärlden. I naturen får fantasin näring och kreativiteten flödar. Naturen erbjuder även verktyg som utvecklar barnens språk, sociala kompetens och logiskt tänkande. Vi skapar förutsättningar för att odla intresse för djur, natur och rörelseglädje vilket bidrar till ett friskare liv och ett gott självförtroende.    

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.