Norlandia Förskolor Rydebäck

Norlandia Förskolor Rydebäck erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Vår förskola ligger i natursköna Rydebäck strax utanför Helsingborg och erbjuder 125 förskoleplatser fördelade på åtta grupper. Förskolan är inrymd i fyra byggnader med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Genom vår utomhusprofil besöker vi varje dag havet och skogen.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.